Co je to, proč je to a jak tomu rozumět

Úvodní informace

eŽaloby.cz je systém, který umožňuje každému vytvořit návrh hromadné žaloby, pro kterou může začít hledat podporu na internetu a sociálních sítích.

Zapojení uživatelé také mohou přidávat k žalobově jejich důkazy, které jsou pak společně se všemi údaji předány zvolenému (zakladatelem žaloby) právnímu zástupci, kteří můžou zakladatele hromadných žalob kontaktovat také přes platformu eŽaloby.cz.

Co je hromadná žaloba?

Hromadné žaloby je zvláštní skupina žalob zavedená teprve nedávno v našem soudnictví podle vzoru amerického práva. Tato žaloba je podávána jménem neurčitého počtu lidí, kteří jsou ve stejné nebo obdobné právní situaci. Tato hromadná žaloba se podává většinou tehdy, pokud je podveden neurčený počet občanů ať už fyzickou, nebo právnickou osobou tedy k ochraně spotřebitelů, také se často podává při ochraně životního prostředí. K vyřízení této žaloby může být osloven jeden advokát, který by se nadále touto věcí zabýval ve prospěch všech žalobců.

Šlo by tedy nejen o finanční úsporu v platbě mnoha různým advokátům ale i úspora času při soudním řízení. Hromadná žaloba jako spotřebitelská žaloba hraje důležitou roli při efektivním řešení anomálií na našem trhu.. Spotřebitelské spory jsou do značné míry specifické. V jednom sporu se mnohdy jedná o částku spíše minimální. Tak spotřebitel často zvažuje jestli se má vzhledem k výši sporné částky vůbec domáhat svých práv. Potom velké množství spotřebitelů od vymáhání svých práv soudní cestou ustoupí, což vede k tomu, že určitá míra protiprávního jednání na trhu zůstane tolerována.