Kauza Česká spořitelna nedostatečné informování klientů o investičních rizicích

Autorem návrhu je Veronika G. 983 zobrazení Nahlásit porušení podmínek

Společnost Česká spořitelna, a.s. porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když nedostatečně informovala své klienty o případných rizicích obchodů na komoditních trzích. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze jí pak přikázaly uhradit svému klientovi ztrátu, která mu vznikla v důsledku neposkytnutí dostatečně vyvážených informací o obchodech na kapitálových trzích. Podle dostupných informací se toto pochybení jeví jako systémové, takže doporučujeme klientům České spořitelny, aby provedli audit svých ztrátových investičních obchodů a případně se obrátili na své advokáty a požadovali kompenzaci.Česká spořitelna, stejně jako další společnosti zprostředkující pro své klienty obchody na kapitálových trzích, má ze zákona povinnost se přesvědčit, že klient danému obchodu dostatečně rozumí, a případně ho důkladně informovat o možných rizicích těchto operací. Pokud klient utrpí finanční ztrátu vinou neznalosti jednotlivých rizik, je na vině zprostředkující instituce, nikoliv klient.

Proti komu:
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Co mohu dělat?
Pokud jste utrpěli ztrátu při obchodech na kapitálových trzích vinou nedostatečného informování ze strany banky, můžete se obrátit na svého advokáta. Případně se můžete připojit k této kauze. My pak Vaším jménem oslovíme advokáta, o kterém víme, že se na podobné kauzy specializuje. Následně dostanete nezávaznou nabídku jeho právních služeb a bude jen na Vás, zda ji přijmete či nikoliv.