Hledáte návrh hromadní žaloby?

Návrhy hromadných žalob můžete prohledávat, sdílet a nebo podpořit, můžete také prohledávat hromadné žaloby podle kategorií.

Hromadné žaloby

Mediálně známá kauza se dostala i na naše stránky. Vrácení peněz podvedeným je nepravděpodobné, ale společně se můžeme pokusit zastavit tyto podvody a potrestat ty, co za nimi stojí. [b]Právní základ:[/b] Právní základ se různí, neboť klienti byli oklamání různými způsoby. [b]Přidejte se:[/b] Pokud chcete pomoci a připojit se k boji proti Centrálnímu registru dlužníků, aby už nepoškozoval další důvěřivé lidi. Je třeba zjistit kdo všechno byl poškozen a následně se společně obrátit na orgány činné v trestním řízení případně na soudy.

Zde zahajujeme hromadnou žalobu na O2 za nezákonné pozměňování prodlužovaných smluv. Tato hromadná žaloba má za cíl shromáždit všechny poškozené a stejně jako ostatní hromadné žaloby bude vypracována právním zástupcem a podána k soudu v moment kdy zákon o hromadných žalobách bude schválen.

Hromadná žaloba na Českou národní banku

PŘED 3 LET 1565 Zobrazení

Podejme všichni společně žalobu na náhradu škody, kterou penězokazci z ČNB způsobili všem občanům České republiky devalvací Koruny. ČNB se na úkor všech občanů neoprávněně obohatila o stovky miliard. Trestní oznámení, které jsme na ně podávali policie ČR na nátlak politiků odložila. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5IIWrW64ses[/youtube] Pokud ale podáme žalobu, bude o tom nakonec rozhodovat ústavní soud a poté případně i Evropský soud ve Štrasburku, kde je jistá šance domoci se spravedlnosti. Proto pojďte do toho, vůbec nic Vás to nebude stát a vůbec nic neriskujete. Více informací na facebook stránce [url]https://www.facebook.com/events/275460579538094/[/url] Další video k této věci z archivu svobodného rádia [url]http://svobodne-radio.cz/2017-02-15-studio-lipa-letem-svetem-internetem-nejnovejsi-udalosti-nazory-a-komentare-ktere-jsme-pro-vas-vyhledali-na-internetu-zaznam-zatim-neni-k-dispozici/[/url] [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PAKSjD5xLLE[/youtube]

Kauza Kup to nej

PŘED 2 LET 719 Zobrazení

Společnost VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s r.o. provozuje zážitkový portál na adrese www.kuptonej.cz. Podněty na tuto kauzu nám přišly nejen z řad spotřebitelů, ale i podnikatelů, kteří přes tuto zážitkovou agenturu své produkty prodávají. Někteří poškození si stěžují na nemožnost vybrat si svůj zážitek, jiní na platební morálku této společnosti. Je načase, aby se poškození spojili a ukázali této společnosti, že jsou odhodláni se postavit za svá práva. [b]Proti komu:[/b] VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s r.o., IČ: 262 52 660, se sídlem Jánská 12/12, 767 27 Kroměříž, společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40222 [b]Právní základ:[/b] Právní základ se liší, avšak registrujeme podněty spotřebitelů, kteří po četných výmluvách, proč se daný zážitek nemůže uskutečnit, nakonec odstoupili od smlouvy, avšak své peníze zpět nedostali. Stížnosti na platební morálku společnosti pocházejí i z řad podnikatelů, kteří zážitky na Kup to nej dodávají. Pokud společnost odmítne hradit své závazky nebo toho nebude schopna, jsme připraveni postupovat přes soudní, případně insolvenční řízení. [b]Přidejte se:[/b] Pokud vám společnost VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s.r.o. provozující zážitkový portál Kup to nej peníze nevrátila nebo vám je dluží, přidejte se k hromadnému postupu. S jeho pomocí jsme schopni na společnost vytvořit nátlak, aby začala své závazky včas vyrovnávat. Je tedy možné, že celá kauza ani k soudu nebude muset dojít. Na druhou stranu, pokud bude společnost odmítat hradit své závazky, jsme připraveni se vydat i soudní cestou.

Každý pacient má právo seznámit se s dokumentací, vedenou o jeho léčbě. Může si vyžádat kopii či výpis, které je možné zpoplatnit, nebo do dokumentace nahlédnout (a třeba si kopii pořídit vlastním fotoaparátem). V posledních letech dochází k tomu, že řada poskytovatelů zdravotních služeb nahlížení pacienta a dalších osob do zdravotnické dokumentace zpoplatňují, a to nemalými částkami. Jedná se např. o Thomayerovu nemocnici, která za každou započatou čtvrthodinu nahlížení účtuje 75 Kč, Psychiatrickou léčebnu v Brně Černovicích, která za stejný čas nahlížení pacientům účtuje 81 Kč, nemocnici ve Slaném, která po pacientech požaduje paušálně 50 Kč či Vítkovickou nemocnici, která paušálně zpoplatňuje vyhledání dokumentace k nahlédnutí pro pacienta (pokud o ni nepožádá jiný lékař) a to částkou 200 Kč. [b]Proti komu:[/b] Zdravotnická zařízení, která účtují poplatek za nahlížení do zdravotnické dokumentace [b]Právní základ:[/b] Základní právo pacienta na přístup ke zdravotnické dokumentaci vychází z čl. 10 odst. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který zní: „Každý je oprávněn znát veškeré informace shromažďované o jeho zdravotním stavu.“ Tento princip je dále rozveden ve vnitrostátních předpisech, konkrétně v zákoně o zdravotních službách (ZZS). Jeho § 65 odst. 1 písm. a) říká, že „Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie pacient nebo zákonný zástupce pacienta.“ Co přesně dotyčné předpisy říkají o možnosti úhrady případného nahlížení? V § 65 ZZS o takovéto možnosti mlčí, pouze upravuje další mechanismy nahlížení a jmenuje další osoby, které mají na toto nahlížení v jistých situacích nárok. V paragrafu následujícím je pak stanoveno, že poskytovatel, který je požádán o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace, může na oplátku požadovat „úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace“ [§ 66 odst. 3 písm. a) ZZS], a v případě, že jsou tyto výpisy nebo kopie posílány poštou, tak také úhradu která „nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich odesláním“ [§ 66 odst. 3 písm. b) ZZS]. Jiné ustanovení, které by se týkalo přístupu pacienta k své zdravotnické dokumentaci a jakkoliv hovořilo o možnosti poskytovatele zdravotních služeb požadovat po tomto pacientovi nějakou finanční částku, již nenajdeme v ZZS, ani v jiném právním předpise. Toto nás může vést jedině k tomu závěru, že na základě argumentu e silentiolegis nemá vymáhání jakýchkoliv finančních částek v tomto případě oporu v zákoně, a není tedy legálně možné. Je proto překvapující, že někteří poskytovatelé i přesto částku za nahlížení ve svých cenících upravují a skutečně ji po pacientech požadují, a to i přes jejich nesouhlas. [b]Přidejte se:[/b] Pokud po vás váš lékař nebo zdravotnické zařízení požadují úhradu za samotné nahlížení do zdravotnické dokumentace, nebo pokud jste již takový poplatek zaplatili, přidejte se k hromadnému postupu. Věříme, že takto budeme moci tuto nezákonnou praxi vymýtit.

Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. nabízí snadný výdělek za umístění reklamy na vašem autě, zdi či plotě. Ačkoliv hovoří o mnoha klientech, kteří si takto vydělávají tisíce, skutečnost trochu jiná. Ve skutečnosti klienti platí tisíce této společnosti, ale na žádné reklamě nikdy nevydělají. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. jim totiž žádnou reklamu nesežene. Ze smlouvy je patrné, že se společnost BEZREKLAMKY s.r.o. za nemalý peníz pouze zavazuje umístit nabídku vaší reklamní plochy na své stránky, které ale mají jen velmi malou návštěvnost, tedy sliby společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. jsou nereálné. Navíc vypovězení smlouvy je velmi obtížné a smlouva obsahuje přísné pokuty. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. peníze po svých klientech vymáhá, a to i soudně. Avšak zde společnost BEZREKLAMKY s.r.o. již naráží. Stačí, aby klienti byli jen trochu aktivní a reagovali na platební rozkaz. Soudy se pak staví na stranu podvedených klientů. Zaplatili jste společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. na základě jejich výhružek? Připojte se k této žalobě a získejte vaše peníze, které jste jim zbytečně zaplatili, zpět. [b]Proti komu:[/b] BEZREKLAMKY s.r.o., IČ: 25797778, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v OR vedeným Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71179 [b]Právní základ:[/b] Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. uzavírá s klienty smlouvu po telefonu, dříve uzavírala smlouvu písemnou. Při písemné smlouvě soudy opakovaně konstatovaly, že smlouva je nevyvážená, a to v neprospěch spotřebitele. Soudy pak došly k tomu, že smlouva je pro porušení ustanovení § 56 občanského zákoníku neplatná, rovněž označil za neplatné ustanovení, kterým docházelo k povinnosti opětovné platby spotřebitele za každý rok platnosti smlouvy. Smluvní pokutu pak soudy zamítají s odůvodněním, že odporuje zákonu a příčí se dobrým mravům. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. uvádí své zákazníky úmyslně v omyl, když jim nabízí možnou výdělku formou placené inzerce na jejich nemovitostech či automobilech, avšak z činnosti společnosti jí musí být zřejmé, že drtivá většina spotřebitelů takto nikdy inzerci nezíská a ani nemůže získat. Proto je smlouva neplatná. Úhrada platby společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. na základě neplatné smlouvy je tak plněním bez právního důvodu a společnost BEZREKLAMKY s.r.o. se bezdůvodně obohatila. Proto můžete chtít své peníze zpět. [b]Přidejte se:[/b] Pokud jste se společností BEZREKLAMKY s.r.o. uzavřeli smlouvu, ze které nemáte žádný užitek, ale jenom platíte, můžete požadovat zpět všechny peníze, které jste na základě této smlouvy zaplatili. Ačkoliv společnost BEZREKLAMKY s.r.o. tvrdí, že drtivou většinu soudů vyhrává, není tomu tak. Pokud jste společnosti uhradili na základě platebního rozkazu či rozsudku, bohužel vám již nemůžeme pomoci. Pokud jste společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. uhradili peníze ze strachu před soudem, můžete své peníze chtít zpět. Stačí se k nám přidat. Co znamená "přidat se"? [b]Z médií[/b] Česká televize: Černé ovce: Bezreklamky [url]https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/212452801080502/obsah/201228-bezreklamky/[/url] O společnosti, která lidem nabízí peníze za reklamu umístěnou na jejich autech nebo jiných plochách, jsme natočili už několik reportáží. Tahle společnost sice změnila název, ale na vidinu snadného výdělku láká pořád. Jenomže taky pořád platí, že její klienti spíš o peníze přijdou, než aby si je vydělali. Česká televize: Chcete-li nabídnout plochu pro reklamu, buďte obezřetní [url]https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1174520-chcete-li-nabidnout-plochu-pro-reklamu-budte-obezretni[/url] Tisíce klientů si stěžují na společnost Bezreklamky. Uvěřili, že když nabídnou své auto nebo plot pro reklamní účely, získají měsíčně až pět tisíc korun. Jak se ale následně zjistilo, ve skutečnosti lidé platí skoro tři a půl tisíce ročně za umístění nabízené plochy v databázi na internetu. iHNED: Server Bezreklamky dál klame klienty, přibývající rozsudky nepomáhají [url]https://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59845490-bezreklamky-dal-klame-klienty[/url] Společnost Bezreklamky dlouhodobě inzeruje telefonní čísla, na nichž její operátoři slibují zákazníkům výdělek až několik tisíc měsíčně – prý za obsazení jejich volné plochy využitelné pro reklamu (např. auta či plotu). Společnost však nezprostředkovává skutečnou reklamu, ale zajišťuje pouhé nabídnutí reklamní plochy na svých internetových stránkách bez jakékoliv záruky výdělku. Po klientovi přitom požaduje zaplatit za tyto "služby" více než 3000 korun v prvním roce s automatickým prodlužováním smlouvy, každý rok za 2990 Kč. dTest: Bezreklamky s.r.o. by se měla zdržet protiprávního jednání [url]https://web.archive.org/web/20161114104131/https://www.dtest.cz/clanek-2858/bezreklamky-s-r-o-by-se-mela-zdrzet-protipravniho-jednani/[/url] Společnost sama uvádí, že přibližně s deseti procenty svých klientů vede soudní spor, což považujeme za alarmující, zvláště když mnozí zákazníci rezignují, místo aby se soudili. Naopak musejí svá práva aktivně hájit, i když jim už třeba přijde od soudu platební rozkaz. Potom mají šanci u soudu uspět.

Společnost Česká spořitelna, a.s. porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když nedostatečně informovala své klienty o případných rizicích obchodů na komoditních trzích. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze jí pak přikázaly uhradit svému klientovi ztrátu, která mu vznikla v důsledku neposkytnutí dostatečně vyvážených informací o obchodech na kapitálových trzích. Podle dostupných informací se toto pochybení jeví jako systémové, takže doporučujeme klientům České spořitelny, aby provedli audit svých ztrátových investičních obchodů a případně se obrátili na své advokáty a požadovali kompenzaci. Česká spořitelna, stejně jako další společnosti zprostředkující pro své klienty obchody na kapitálových trzích, má ze zákona povinnost se přesvědčit, že klient danému obchodu dostatečně rozumí, a případně ho důkladně informovat o možných rizicích těchto operací. Pokud klient utrpí finanční ztrátu vinou neznalosti jednotlivých rizik, je na vině zprostředkující instituce, nikoliv klient. [b]Proti komu:[/b] Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 [b]Co mohu dělat?[/b] Pokud jste utrpěli ztrátu při obchodech na kapitálových trzích vinou nedostatečného informování ze strany banky, můžete se obrátit na svého advokáta. Případně se můžete připojit k této kauze. My pak Vaším jménem oslovíme advokáta, o kterém víme, že se na podobné kauzy specializuje. Následně dostanete nezávaznou nabídku jeho právních služeb a bude jen na Vás, zda ji přijmete či nikoliv.

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. si účtuje za nevrácený modem smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč (dříve 4.000 Kč). Nový modem má přitom hodnotu cca 1.200 Kč a po několika letech užívání maximálně 500 Kč. Smluvní pokuta je tak nepřiměřeně vysoká a příčí se dobrým mravům. UPC Česká republika, s.r.o. pokutu po svých klientech vymáhá a dokonce pohledávku prodává inkasní společnosti. U soudu však tato inkasní společnost již mnohokrát narazila a soud její žalobu proti bývalým klientům UPC zamítl, protože označil pokutu za protiprávní. Zaplatili jste UPC tuto pokutu DOBROVOLNĚ? Pokud ano, chtějte své peníze zpět! [b]Aktuálně:[/b] 21. 11. 2013 - Ústavní soud rozhodl, že smluvní pokuta ve smlouvách UPC je sjednána chybně, neboť je schovaná v příloze smlouvy (VOP) a nikoliv v hlavní části smlouvy. Ústavní soud se tak postavil za spotřebitele, praxe UPC je tak protiprávní. Kdo se může přidat? Přidat se může ten, kdo UPC (či Českému inkasnímu kapitálu, a.s.) zaplatil smluvní pokutu dobrovolně, tedy ještě PŘED rozsudkem či platebním rozkazem. Pokud jste zaplatili smluvní pokutu dobrovolně, můžete ji chtít zpět. [b]Kdo se nemůže přidat?[/b] Pokud jste smluvní pokutu zaplatili na základě rozsudku, platebního rozkazu či dokonce v exekuci, bohužel vám nemůžeme pomoci. [b]Proti komu:[/b] UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, společnost zapsaná ; OR vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 187485 [b]Právní základ:[/b] Smluvní pokuta je legální nástroj, jak si může jedna strana zajistit splnění povinnosti druhou stranou. Pokuta má funkci prevenční, sankční i uhrazovací. Je zřejmé, že v případě nevrácení modemu, jehož pořizovací cena je cca 1.200 Kč a hodnota po použití cca 500 Kč, je pokuta 5.000 Kč nepřiměřeně vysoká. Vzniká zde značná disproporce mezi zanedbanou povinností jedné strany (nevrácení starého modemu) a sankcí požadovanou druhou stranou. Smluvní pokuta se tak dle ustanovení § 39 občanského zákoníku příčí dobrým mravům a je tedy absolutně neplatná. Stejně tak smluvní pokuta 10x vyšší než je zajištěná povinnost je ujednáním, které v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran a je tedy absolutně neplatné dle ustanovení § 55 a 56 občanského zákoníku. Uvedený právní názor je podložen celou řadou soudních rozhodnutí, kdy společnost UPC Česká republika, s.r.o. smluvní pokutu po spotřebitelích vymáhala prostřednictvím společnosti Česká inkasní kapitál, a.s., na kterou pohledávku postoupila. Soud však takovou žalobu pro shora uvedené důvody zamítá. Soudy pokutu dříve přiznávaly, avšak internetem se začaly šířit díky Občanskému sdružení spotřebitelů TEST vzorové odpory proti platebním rozkazům a spotřebitelé začali zaznamenávat úspěchy. V současné době už není smluvní pokuta soudně vymáhána, a to i přesto, že občas bylo vymáhání pokuty úspěšné, neboť o sporech rozhodovaly soudy po celé české republice (dle místa bydliště žalovaného – spotřebitele). V našem případě bude rozhodovat jen jeden soud dle sídla společnosti UPC Česká republika, s.r.o. – Obvodní soud pro Prahu 4. [b]Přidejte se:[/b] Pokud jste mimosoudně zaplatili smluvní pokutu přímo UPC Česká republika, s.r.o., můžete jí chtít zpět tím, že se přidáte k této hromadné žalobě. Pokud jste zaplatili mimosoudně pokutu společnosti Česká inkasní kapitál, a.s., můžete jí chtít zpět přidáním se k hromadné žalobě proti této společnosti, kterou naleznete zde. Obě výše uvedené společnosti se zalekly soudů, které jim začaly dávat přes prsty, ale stále z nás peníze vymáhají mimosoudně. Co si neprávem vzali, to nám nevrací. Je čas si říct o své peníze zpět. Co znamená "přidat se"? [b]Z médií:[/b] Česká televize: Pokuty se nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv, rozhodl ÚS Ústavní soud se zastal spotřebitelů, po kterých firmy vymáhají smluvní pokuty. Podle verdiktu soudkyně Ivany Janů se sankce nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv či všeobecných obchodních podmínkách. Česká televize: Nevrácený modem od UPC nemusí znamenat tisícové pokuty "Soud jí dal za pravdu, že pokuta ve výši pět tisíc korun plus náklady řízení je proti dobrým mravům, a žalobu zamítl," vysvětlil právní poradce sdružení spotřebitelů TEST Jan Votočka. Občanské sdružení spotřebitelů TEST: Kauza modemů UPC: vzorový odpor slaví úspěchy u soudu Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 přijal argumenty dTestu a dospěl k závěru, že smluvní pokuta, kterou si UPC Česká republika s.r.o. zajišťuje vrácení modemu je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy je tedy neplatná. Lidovky.cz: Past UPC na klienty sklapla. Soudy dávají lidem šanci Tisíce lidí již musely zaplatit pokuty za nevrácené modemy. Ti, co se brání, ale mívají u soudů úspěch. Novinky.cz: Pokutě od UPC za pozdě vrácený modem se braňte. Máte šanci na úspěch Podle Rostislava Kováře dávají soudy často klientům, kteří se na ně obrátí, zapravdu a zprošťují je povinnosti pokutu platit. "Soudy totiž slyší na argumenty, které dokazují, že výše pokuty není úměrná zůstatkové hodnotě zapůjčeného přístroje, a proto je v rozporu s dobrými mravy," doplňuje Kovář. Aktuálně.cz: Kauza modemů od UPC: Vysoká pokuta platí, rozhodl soud Někteří lidé ale u soudů neuspěli a museli tedy pokutu a soudní výlohy zaplatit. „Půjčená zařízení mají hodnotu přibližně do 2000 korun. Vzhledem k uvedeným skutečnostem smluvní pokuta ve výši 5000 korun, která byla sjednána ve smlouvě a s jejíž výší klientka souhlasila, není natolik nepřiměřená, aby mohlo být konstatováno, že je v rozporu s dobrými mravy," rozhodl například Obvodní soudu pro Prahu 4 v případě ženy, která se poté obrátila na Ústavní soud. – Hromadné žaloby.cz k tomuto dodávají, že Ústavní soud smluvní pokutu nepřezkoumával, Ústavní soud v této souvislosti řešil procesní pochybení v průběhu soudního řízení. Rozhodnutí jednoho soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 si vzhledem k sídlu společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zaslouží naši pozornost, avšak dle našeho názoru jde o exces, což dokládají rozsudky dalších soudů, které smluvní pokutu zamítají. Peníze.cz: Vysoké pokuty za nevrácený modem: UPC nemá nárok! Jak vzdorovat? Z naší zkušenosti ale mohu potvrdit, že soudy v kauzách nevrácených či pozdě vrácených modemů a set-top boxů UPC slyší na argument, že výše pokuty není úměrná hodnotě zapůjčeného přístroje, a proto je v rozporu s dobrými mravy,“ dodává Rostislav Kovář, jehož poradna už několik klientů v této kauze u soudu úspěšně hájila. Měšec.cz: Údajně nevrácený modem může stát tisíce. Klienti už ví, jak se bránit Jedna s klientek nároky společnosti rozporovala a Obvodní soud pro Prahu 2 její argumentaci přijal a žalobu inkasní společnosti zamítl. Soud rozhodl, že smluvní pokuta je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná.

Úvěrové společnosti nabízejí zájemcům o koupi vozu v autobazarech úvěr na kupní cenu vozu. Vysoké úroky však nejsou tím jediným, co musí zákazník uhradit. Tyto společnosti si účtují za uzavření smlouvy tzv. „poplatek za uzavření“, a to ve výši několika desítek tisíc korun. Spotřebitelé o jeho účtování mnohdy ani nevědí. Mnozí se tak oprávněně zlobí a chtějí poplatek zpět. Pokud se k nim chcete připojit, přidejte se k této hromadné žalobě. Úvěrové společnosti tento poplatek po spotřebiteli nepožadují na ruku a ani o něm se spotřebitelem individuálně nejednají. Pouze spotřebiteli navýší částku úvěru. Tedy při úvěru na automobil např. 100.000 Kč je spotřebiteli poskytnut úvěr ve výši 130.000 Kč. Úvěrová společnost pak zašle 100.000 Kč prodejci vozu a 30.000 Kč pošle sobě. Úvěrová společnost tak vlastně půjčuje spotřebiteli, aby jí mohl zpátky zaplatit. Fakticky tak spotřebitel mnohdy ani netuší, že musel za uzavření smlouvy uhradit tuto přímo astronomickou částku. Poplatek byl opakovaně kritizován odborníky i médii. (Pokud jste poplatek hradili u jiné úvěrové společnosti, pokračujte prosím kliknutím na tento odkaz.) [b]Proti komu:[/b] Různé úvěrové společnosti. Právní základ: Poplatek za uzavření a jeho výše se příčí dobrým mravům, jde o nepřiměřenou podmínku ve spotřebitelské smlouvě, jejímž účelem je protiprávní obcházení zákona (znevýhodňuje spotřebitele v případě předčasného splacení úvěru). Tento poplatek je také neurčitý. V případě pojímání tohoto poplatku jako poplatku rezervačního dle ustanovení § 499 ObchZ, nemohl na poplatek vzniknout nárok, neboť fakticky nedošlo k rezervaci prostředků, viz rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 7 VSOL 33/2011. [b]Přidejte se:[/b] Pokud chcete zpět své peníze za tento poplatek za uzavření smlouvy, připojte se. [b]Z médií:[/b] iDnes.cz: Home Credit chtěl 138 tisíc za poskytnutí půjčky, nakonec couvl Pořídili si auto za 394 tisíc. I když složili 79 tisíc v hotovosti, museli si vzít úvěr na 453 tisíc, 138 tisíc z toho totiž byl poplatek, který si naúčtoval Home Credit. Když po třech dnech nabourali a auto bylo na odpis, splátková firma dál žádala přemrštěné sumy. Nakonec však ustoupila. Peníze.cz: Sleva při koupi ojetiny na úvěr je trik! Za sjednání úvěru dáte i 80 tisíc Kupujte, kupujte. A kupujte na úvěr! Vyplatí se. To slibuje zákazníkům lákavá nabídka autobazarů. Rozdíly v cenách „za hotové“ a „na úvěr“ dosahují i desetitisíců korun. Ale pozor: fígl vězí v poplatku za sjednání úvěrové smlouvy. Dáte za něj i osmdesát tisíc. Finparada.cz: Pozor na predátory v autobazarech - mega poplatek za poskytnutí úvěru Hlavním problémem takové nabídky je, že cena auta je nízká, ale prodejce si ji vykompenzuje gigantickým poplatkem za poskytnutí úvěru. Peníze.cz: Nepůjčujte si na auto v autobazaru, napaří vám megapoplatek S poplatkem za uzavření úvěru můžete přeplatit cenu auta klidně o sedmdesát procent... dTest: Sleva při financování ojetého vozu? Pouhý trik! Při koupi ojetého vozu prodejci slibují výrazné slevy pro zákazníky, kteří využijí nabídky financování formou úvěru. Pořizovací cena vozu však může být nakonec stejná, nebo dokonce vyšší než před slevou. Autobazary, například AAA Auto, k tomuto triku využívají tzv. poplatek za sjednání úvěru.

Vymáhání dlužné částky

PŘED 1 ROK 339 Zobrazení

Vymáhání dluhu od Paní Oldřišky Kratochvílová. Dlužní úpisy budou vloženy v příloze.