Hledáte návrh hromadní žaloby?

Návrhy hromadných žalob můžete prohledávat, sdílet a nebo podpořit, můžete také prohledávat hromadné žaloby podle kategorií.

Hromadné žaloby

Společnost Česká spořitelna, a.s. porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když nedostatečně informovala své klienty o případných rizicích obchodů na komoditních trzích. Městský soud v Praze a následně i Vrchní soud v Praze jí pak přikázaly uhradit svému klientovi ztrátu, která mu vznikla v důsledku neposkytnutí dostatečně vyvážených informací o obchodech na kapitálových trzích. Podle dostupných informací se toto pochybení jeví jako systémové, takže doporučujeme klientům České spořitelny, aby provedli audit svých ztrátových investičních obchodů a případně se obrátili na své advokáty a požadovali kompenzaci. Česká spořitelna, stejně jako další společnosti zprostředkující pro své klienty obchody na kapitálových trzích, má ze zákona povinnost se přesvědčit, že klient danému obchodu dostatečně rozumí, a případně ho důkladně informovat o možných rizicích těchto operací. Pokud klient utrpí finanční ztrátu vinou neznalosti jednotlivých rizik, je na vině zprostředkující instituce, nikoliv klient. [b]Proti komu:[/b] Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 [b]Co mohu dělat?[/b] Pokud jste utrpěli ztrátu při obchodech na kapitálových trzích vinou nedostatečného informování ze strany banky, můžete se obrátit na svého advokáta. Případně se můžete připojit k této kauze. My pak Vaším jménem oslovíme advokáta, o kterém víme, že se na podobné kauzy specializuje. Následně dostanete nezávaznou nabídku jeho právních služeb a bude jen na Vás, zda ji přijmete či nikoliv.