Hledáte návrh hromadní žaloby?

Návrhy hromadných žalob můžete prohledávat, sdílet a nebo podpořit, můžete také prohledávat hromadné žaloby podle kategorií.

Hromadné žaloby

Kauza Kup to nej

PŘED 2 LET 769 Zobrazení

Společnost VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s r.o. provozuje zážitkový portál na adrese www.kuptonej.cz. Podněty na tuto kauzu nám přišly nejen z řad spotřebitelů, ale i podnikatelů, kteří přes tuto zážitkovou agenturu své produkty prodávají. Někteří poškození si stěžují na nemožnost vybrat si svůj zážitek, jiní na platební morálku této společnosti. Je načase, aby se poškození spojili a ukázali této společnosti, že jsou odhodláni se postavit za svá práva. [b]Proti komu:[/b] VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s r.o., IČ: 262 52 660, se sídlem Jánská 12/12, 767 27 Kroměříž, společnost zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40222 [b]Právní základ:[/b] Právní základ se liší, avšak registrujeme podněty spotřebitelů, kteří po četných výmluvách, proč se daný zážitek nemůže uskutečnit, nakonec odstoupili od smlouvy, avšak své peníze zpět nedostali. Stížnosti na platební morálku společnosti pocházejí i z řad podnikatelů, kteří zážitky na Kup to nej dodávají. Pokud společnost odmítne hradit své závazky nebo toho nebude schopna, jsme připraveni postupovat přes soudní, případně insolvenční řízení. [b]Přidejte se:[/b] Pokud vám společnost VZDĚLÁVÁNÍ 3000, spol. s.r.o. provozující zážitkový portál Kup to nej peníze nevrátila nebo vám je dluží, přidejte se k hromadnému postupu. S jeho pomocí jsme schopni na společnost vytvořit nátlak, aby začala své závazky včas vyrovnávat. Je tedy možné, že celá kauza ani k soudu nebude muset dojít. Na druhou stranu, pokud bude společnost odmítat hradit své závazky, jsme připraveni se vydat i soudní cestou.

Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. nabízí snadný výdělek za umístění reklamy na vašem autě, zdi či plotě. Ačkoliv hovoří o mnoha klientech, kteří si takto vydělávají tisíce, skutečnost trochu jiná. Ve skutečnosti klienti platí tisíce této společnosti, ale na žádné reklamě nikdy nevydělají. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. jim totiž žádnou reklamu nesežene. Ze smlouvy je patrné, že se společnost BEZREKLAMKY s.r.o. za nemalý peníz pouze zavazuje umístit nabídku vaší reklamní plochy na své stránky, které ale mají jen velmi malou návštěvnost, tedy sliby společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. jsou nereálné. Navíc vypovězení smlouvy je velmi obtížné a smlouva obsahuje přísné pokuty. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. peníze po svých klientech vymáhá, a to i soudně. Avšak zde společnost BEZREKLAMKY s.r.o. již naráží. Stačí, aby klienti byli jen trochu aktivní a reagovali na platební rozkaz. Soudy se pak staví na stranu podvedených klientů. Zaplatili jste společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. na základě jejich výhružek? Připojte se k této žalobě a získejte vaše peníze, které jste jim zbytečně zaplatili, zpět. [b]Proti komu:[/b] BEZREKLAMKY s.r.o., IČ: 25797778, se sídlem Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v OR vedeným Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71179 [b]Právní základ:[/b] Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. uzavírá s klienty smlouvu po telefonu, dříve uzavírala smlouvu písemnou. Při písemné smlouvě soudy opakovaně konstatovaly, že smlouva je nevyvážená, a to v neprospěch spotřebitele. Soudy pak došly k tomu, že smlouva je pro porušení ustanovení § 56 občanského zákoníku neplatná, rovněž označil za neplatné ustanovení, kterým docházelo k povinnosti opětovné platby spotřebitele za každý rok platnosti smlouvy. Smluvní pokutu pak soudy zamítají s odůvodněním, že odporuje zákonu a příčí se dobrým mravům. Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. uvádí své zákazníky úmyslně v omyl, když jim nabízí možnou výdělku formou placené inzerce na jejich nemovitostech či automobilech, avšak z činnosti společnosti jí musí být zřejmé, že drtivá většina spotřebitelů takto nikdy inzerci nezíská a ani nemůže získat. Proto je smlouva neplatná. Úhrada platby společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. na základě neplatné smlouvy je tak plněním bez právního důvodu a společnost BEZREKLAMKY s.r.o. se bezdůvodně obohatila. Proto můžete chtít své peníze zpět. [b]Přidejte se:[/b] Pokud jste se společností BEZREKLAMKY s.r.o. uzavřeli smlouvu, ze které nemáte žádný užitek, ale jenom platíte, můžete požadovat zpět všechny peníze, které jste na základě této smlouvy zaplatili. Ačkoliv společnost BEZREKLAMKY s.r.o. tvrdí, že drtivou většinu soudů vyhrává, není tomu tak. Pokud jste společnosti uhradili na základě platebního rozkazu či rozsudku, bohužel vám již nemůžeme pomoci. Pokud jste společnosti BEZREKLAMKY s.r.o. uhradili peníze ze strachu před soudem, můžete své peníze chtít zpět. Stačí se k nám přidat. Co znamená "přidat se"? [b]Z médií[/b] Česká televize: Černé ovce: Bezreklamky [url]https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/212452801080502/obsah/201228-bezreklamky/[/url] O společnosti, která lidem nabízí peníze za reklamu umístěnou na jejich autech nebo jiných plochách, jsme natočili už několik reportáží. Tahle společnost sice změnila název, ale na vidinu snadného výdělku láká pořád. Jenomže taky pořád platí, že její klienti spíš o peníze přijdou, než aby si je vydělali. Česká televize: Chcete-li nabídnout plochu pro reklamu, buďte obezřetní [url]https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1174520-chcete-li-nabidnout-plochu-pro-reklamu-budte-obezretni[/url] Tisíce klientů si stěžují na společnost Bezreklamky. Uvěřili, že když nabídnou své auto nebo plot pro reklamní účely, získají měsíčně až pět tisíc korun. Jak se ale následně zjistilo, ve skutečnosti lidé platí skoro tři a půl tisíce ročně za umístění nabízené plochy v databázi na internetu. iHNED: Server Bezreklamky dál klame klienty, přibývající rozsudky nepomáhají [url]https://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59845490-bezreklamky-dal-klame-klienty[/url] Společnost Bezreklamky dlouhodobě inzeruje telefonní čísla, na nichž její operátoři slibují zákazníkům výdělek až několik tisíc měsíčně – prý za obsazení jejich volné plochy využitelné pro reklamu (např. auta či plotu). Společnost však nezprostředkovává skutečnou reklamu, ale zajišťuje pouhé nabídnutí reklamní plochy na svých internetových stránkách bez jakékoliv záruky výdělku. Po klientovi přitom požaduje zaplatit za tyto "služby" více než 3000 korun v prvním roce s automatickým prodlužováním smlouvy, každý rok za 2990 Kč. dTest: Bezreklamky s.r.o. by se měla zdržet protiprávního jednání [url]https://web.archive.org/web/20161114104131/https://www.dtest.cz/clanek-2858/bezreklamky-s-r-o-by-se-mela-zdrzet-protipravniho-jednani/[/url] Společnost sama uvádí, že přibližně s deseti procenty svých klientů vede soudní spor, což považujeme za alarmující, zvláště když mnozí zákazníci rezignují, místo aby se soudili. Naopak musejí svá práva aktivně hájit, i když jim už třeba přijde od soudu platební rozkaz. Potom mají šanci u soudu uspět.