Hledáte návrh hromadní žaloby?

Návrhy hromadných žalob můžete prohledávat, sdílet a nebo podpořit, můžete také prohledávat hromadné žaloby podle kategorií.

Hromadné žaloby

Zde zahajujeme hromadnou žalobu na O2 za nezákonné pozměňování prodlužovaných smluv. Tato hromadná žaloba má za cíl shromáždit všechny poškozené a stejně jako ostatní hromadné žaloby bude vypracována právním zástupcem a podána k soudu v moment kdy zákon o hromadných žalobách bude schválen.

Společnost UPC Česká republika, s.r.o. si účtuje za nevrácený modem smluvní pokutu ve výší 5.000 Kč (dříve 4.000 Kč). Nový modem má přitom hodnotu cca 1.200 Kč a po několika letech užívání maximálně 500 Kč. Smluvní pokuta je tak nepřiměřeně vysoká a příčí se dobrým mravům. UPC Česká republika, s.r.o. pokutu po svých klientech vymáhá a dokonce pohledávku prodává inkasní společnosti. U soudu však tato inkasní společnost již mnohokrát narazila a soud její žalobu proti bývalým klientům UPC zamítl, protože označil pokutu za protiprávní. Zaplatili jste UPC tuto pokutu DOBROVOLNĚ? Pokud ano, chtějte své peníze zpět! [b]Aktuálně:[/b] 21. 11. 2013 - Ústavní soud rozhodl, že smluvní pokuta ve smlouvách UPC je sjednána chybně, neboť je schovaná v příloze smlouvy (VOP) a nikoliv v hlavní části smlouvy. Ústavní soud se tak postavil za spotřebitele, praxe UPC je tak protiprávní. Kdo se může přidat? Přidat se může ten, kdo UPC (či Českému inkasnímu kapitálu, a.s.) zaplatil smluvní pokutu dobrovolně, tedy ještě PŘED rozsudkem či platebním rozkazem. Pokud jste zaplatili smluvní pokutu dobrovolně, můžete ji chtít zpět. [b]Kdo se nemůže přidat?[/b] Pokud jste smluvní pokutu zaplatili na základě rozsudku, platebního rozkazu či dokonce v exekuci, bohužel vám nemůžeme pomoci. [b]Proti komu:[/b] UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, se sídlem Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, společnost zapsaná ; OR vedeným MS v Praze, oddíl C, vložka 187485 [b]Právní základ:[/b] Smluvní pokuta je legální nástroj, jak si může jedna strana zajistit splnění povinnosti druhou stranou. Pokuta má funkci prevenční, sankční i uhrazovací. Je zřejmé, že v případě nevrácení modemu, jehož pořizovací cena je cca 1.200 Kč a hodnota po použití cca 500 Kč, je pokuta 5.000 Kč nepřiměřeně vysoká. Vzniká zde značná disproporce mezi zanedbanou povinností jedné strany (nevrácení starého modemu) a sankcí požadovanou druhou stranou. Smluvní pokuta se tak dle ustanovení § 39 občanského zákoníku příčí dobrým mravům a je tedy absolutně neplatná. Stejně tak smluvní pokuta 10x vyšší než je zajištěná povinnost je ujednáním, které v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran a je tedy absolutně neplatné dle ustanovení § 55 a 56 občanského zákoníku. Uvedený právní názor je podložen celou řadou soudních rozhodnutí, kdy společnost UPC Česká republika, s.r.o. smluvní pokutu po spotřebitelích vymáhala prostřednictvím společnosti Česká inkasní kapitál, a.s., na kterou pohledávku postoupila. Soud však takovou žalobu pro shora uvedené důvody zamítá. Soudy pokutu dříve přiznávaly, avšak internetem se začaly šířit díky Občanskému sdružení spotřebitelů TEST vzorové odpory proti platebním rozkazům a spotřebitelé začali zaznamenávat úspěchy. V současné době už není smluvní pokuta soudně vymáhána, a to i přesto, že občas bylo vymáhání pokuty úspěšné, neboť o sporech rozhodovaly soudy po celé české republice (dle místa bydliště žalovaného – spotřebitele). V našem případě bude rozhodovat jen jeden soud dle sídla společnosti UPC Česká republika, s.r.o. – Obvodní soud pro Prahu 4. [b]Přidejte se:[/b] Pokud jste mimosoudně zaplatili smluvní pokutu přímo UPC Česká republika, s.r.o., můžete jí chtít zpět tím, že se přidáte k této hromadné žalobě. Pokud jste zaplatili mimosoudně pokutu společnosti Česká inkasní kapitál, a.s., můžete jí chtít zpět přidáním se k hromadné žalobě proti této společnosti, kterou naleznete zde. Obě výše uvedené společnosti se zalekly soudů, které jim začaly dávat přes prsty, ale stále z nás peníze vymáhají mimosoudně. Co si neprávem vzali, to nám nevrací. Je čas si říct o své peníze zpět. Co znamená "přidat se"? [b]Z médií:[/b] Česká televize: Pokuty se nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv, rozhodl ÚS Ústavní soud se zastal spotřebitelů, po kterých firmy vymáhají smluvní pokuty. Podle verdiktu soudkyně Ivany Janů se sankce nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv či všeobecných obchodních podmínkách. Česká televize: Nevrácený modem od UPC nemusí znamenat tisícové pokuty "Soud jí dal za pravdu, že pokuta ve výši pět tisíc korun plus náklady řízení je proti dobrým mravům, a žalobu zamítl," vysvětlil právní poradce sdružení spotřebitelů TEST Jan Votočka. Občanské sdružení spotřebitelů TEST: Kauza modemů UPC: vzorový odpor slaví úspěchy u soudu Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 přijal argumenty dTestu a dospěl k závěru, že smluvní pokuta, kterou si UPC Česká republika s.r.o. zajišťuje vrácení modemu je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy je tedy neplatná. Lidovky.cz: Past UPC na klienty sklapla. Soudy dávají lidem šanci Tisíce lidí již musely zaplatit pokuty za nevrácené modemy. Ti, co se brání, ale mívají u soudů úspěch. Novinky.cz: Pokutě od UPC za pozdě vrácený modem se braňte. Máte šanci na úspěch Podle Rostislava Kováře dávají soudy často klientům, kteří se na ně obrátí, zapravdu a zprošťují je povinnosti pokutu platit. "Soudy totiž slyší na argumenty, které dokazují, že výše pokuty není úměrná zůstatkové hodnotě zapůjčeného přístroje, a proto je v rozporu s dobrými mravy," doplňuje Kovář. Aktuálně.cz: Kauza modemů od UPC: Vysoká pokuta platí, rozhodl soud Někteří lidé ale u soudů neuspěli a museli tedy pokutu a soudní výlohy zaplatit. „Půjčená zařízení mají hodnotu přibližně do 2000 korun. Vzhledem k uvedeným skutečnostem smluvní pokuta ve výši 5000 korun, která byla sjednána ve smlouvě a s jejíž výší klientka souhlasila, není natolik nepřiměřená, aby mohlo být konstatováno, že je v rozporu s dobrými mravy," rozhodl například Obvodní soudu pro Prahu 4 v případě ženy, která se poté obrátila na Ústavní soud. – Hromadné žaloby.cz k tomuto dodávají, že Ústavní soud smluvní pokutu nepřezkoumával, Ústavní soud v této souvislosti řešil procesní pochybení v průběhu soudního řízení. Rozhodnutí jednoho soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 si vzhledem k sídlu společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zaslouží naši pozornost, avšak dle našeho názoru jde o exces, což dokládají rozsudky dalších soudů, které smluvní pokutu zamítají. Peníze.cz: Vysoké pokuty za nevrácený modem: UPC nemá nárok! Jak vzdorovat? Z naší zkušenosti ale mohu potvrdit, že soudy v kauzách nevrácených či pozdě vrácených modemů a set-top boxů UPC slyší na argument, že výše pokuty není úměrná hodnotě zapůjčeného přístroje, a proto je v rozporu s dobrými mravy,“ dodává Rostislav Kovář, jehož poradna už několik klientů v této kauze u soudu úspěšně hájila. Měšec.cz: Údajně nevrácený modem může stát tisíce. Klienti už ví, jak se bránit Jedna s klientek nároky společnosti rozporovala a Obvodní soud pro Prahu 2 její argumentaci přijal a žalobu inkasní společnosti zamítl. Soud rozhodl, že smluvní pokuta je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná.