Aplikace eŽaloby.cz nabízí možnost registrace, při níž je třeba vyplnit informace, které mají charakter osobních údajů, jsou to zejména Jméno, Přijmení, Emailová adresa, Adresa, Město a Kraj.

Tyto informace slouží především k dentifikaci uživatele (možnost přihlášení se do systému), některé z vašich osobních údajů jsou pak i zobrazovány veřejně ostatním uživatelům (i návštěvníkům).

Registrací nám dáváte souhlas veřejně zobrazovat vaše jméno, přijmení, kraj a město v rámci aplikace na webové adrese http://ezaloby.cz. Tyto informace budou zveřejněny pouze v případě, kdy sami vytvoříte názor a nebo budete něčí názor podporovat (komentovat) - kde máte možnost podporovat (nepodporovat) názor i neveřejně (nebudou zobrazeny vaše osobní údaje veřejnosti).

Dáváte mi (Zdenek Slavík) souhlas zpracovávat, procházet a případně i upravovat vaše osobní údaje v rámci této aplikace, vaše osobní údaje nebudou použity za žádným jiným účelem než pro potřeby této aplikace.

Nikdy nebudeme:

Rozesílat reklamní sdělení

Sdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou ve verzi 1.0 a budou měněny a doplňovány postupem času bez jakéhokoliv předešlého upozornění, používáním systému na internetové adrese http://ezaloby.cz vždy souhlasíte s aktuální verzí tohoto dokumentu.

Modifikace ze strany členů a návrhy na změnu jsou vítány.

11/7/2016 - Vytvořil Zdenek Slavík