Uživatel webového rozhranní eŽaloby.cz (dále jen „eŽaloby.cz“) bere na vědomí účel těchto stránek, kterým je vytváření návrhů hromadných žalob, hledání podpory mezi jinými registrovanými uživateli i širokou veřejností, hledání a přidělení právních zástupců, umožnění shromáždění důkazů zapojených podporujících a výběr soudních výloh za účelem společné obrany a domáhání se práv proti různým subjektům. Uživatel plně bere na vědomí a rozumí tomu, že eŽaloby.cz nejsou žádným prostorem k procesním úkonům dle práva, především nikoliv podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Uživatel tak plně bere na vědomí význam níže uvedených pojmů a úkonů.

 

Vytvořit hromadnou žalobu na eŽaloby.cz znamená dát provozovateli eŽaloby.cz, kterou je společnosti Lougel inc, 2932 n74th ave, Elmwood park, USA zastoupenou na území EU Zdeňkem Slavíkem, Luhačovice, Slunná 500 (dále jen „Provozovatel“), podnět k prozkoumání zaslaných informací a materiálů a případnému zveřejnění žaloby na subjekt, vůči kterému uživatel navrhl založit žalobu. Uživatel „navržením žaloby“ nečiní žádný krok vůči žádnému subjektu, nejedná se o úkon s procesním ani hmotněprávním významem vůči subjektu, proti kterému má žaloba směřovat, především nedochází ke stavení promlčecích lhůt. Uživatel eŽaloby.cz nemá právo domáhat se toho, aby byl jeho návrh žaloby na Stránkách zveřejněn.

 

Zveřejnění návrhu žaloby na stránkách eŽaloby.cz je impulzem dalším osobám, aby se k žalobě přidaly, tedy daly najevo, že jsou také poškozeny a vyjádřily ochotu k dalším krokům. Zveřejnění žaloby není žádným hmotněprávním či procesním úkonem vůči subjektu, proti kterému žaloba směřuje.

 

Přidat se k žalobě je informace na eŽaloby.cz, která se projeví pouze tím, že se zvýší číslo indikující osob přidaných k žalobě, vaše osobní údaje vidí ve svém systému jen provozovatel eŽaloby.cz, tedy ani zakladatel návrhu žaloby a ani stejně poškození uživatelé, jenž se k návrhu hromadné žaloby přidali navzájem nevidí, nemůžou zobrazit a ani stáhnout osobní údaje jiných uživatelů s výjimkou prvního a posledního písmene jména a příjmení. Přidat se k žalobě neznamená žádný hmotněprávní či procesní úkon vůči subjektu, proti kterému žaloba směřuje, především nedochází ke stavení promlčecích lhůt.

Přidáním se k žalobě souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou poskytnuty Právnímu zástupci (dále jen „Právní garant“) , který o zastupování případu projeví zájem včetně vámi poskytnutých důkazů a informací k případu!

 

Právní garant je osoba, se kterou Provozovatel eŽaloby.cz konzultuje uvedený případ. Uživatel bere na vědomí, že právní garant uvedený u případu nemusí být totožný s osobou, která bude Společností oslovena jménem uživatelů k předložení nabídky právního zastoupení.

Uživatel eŽaloby.cz bere na vědomí, že podání Návrhu k žalobě či Přidání se k žalobě neznamená, že musí skutečně dojít k žalobě či výběru právního zástupce. Ačkoliv se Provozovatel eŽaloby.cz snaží k hromadným žalobám vybírat jen takové žaloby, která mají relevantní právní základ a žalobci by měli dosáhnout úspěchu, může nastat, že žádný advokát neprojeví zájem o zastupování či nastane jiná překážka. Právní garant v případě přidělení k hromadné žalobě získá Jméno, Příjmení, Adresu, Telefon a Emailovou adresu na každou ze zapojených osob, dúkazný materiál a ostatní shromážděné informace o případu.

Uživatelé eŽaloby.cz mohou využívat diskusi umístěnou u každého návrhu hromadné žaloby. Je zakázáno v diskusi používat vulgární výrazy vybočující z běžného nadávání na podvodníky a jiné lumpy. Je zakázáno v diskusi porušovat právní normy České republiky. Je zakázáno v diskusi uvádět zavádějící, nepravdivé a urážející příspěvky. Je zakázáno propagovat jakékoliv výrobky či služby. V diskusi je rovněž zakázáno psát hloupé příspěvky, především ty obviňující z útrap světa politiky, exekutory, komunisty, mimozemšťany, zednáře a jiné. Stránky nejsou prostorem pro pouhé nadávání, ale k akci a aktivní změně. Provozovatel eŽaloby.cz je oprávněn diskusní příspěvky jakkoliv mazat.

Právo být zapomenut a odstranění informací o vaší osobě je možné kdykoliv a zcela automaticky po přihlášení v sekci můj účet, můžete kliknout na tlačítko „Smazat účet“. To kompletně odstraní všechny data a údaje o vás. Osobní údaje předány právnímu garantovi nemůžeme zpětně odstranit, pokud chcete odstranit osobní údaje poskytnuté konkrétnímu právnímu garantovi, je třeba kontaktovat s žádostí o odstranění jeho.

 

Uživatel Stránek bere výslovně na vědomí upozornění, že Stránky nejsou místem akutní ani jiné právní pomoci a právní službou. Pokud hledáte akutní a jinou právní pomoc či právní službu, obraťte se na advokáta.

 

Uživatel bere výslovně na vědomí, že podáním návrhu na žalobu či přidáním se k žalobě nedochází ke stavení promlčecích lhůt. Provozovatel eŽaloby.cz nenese jakoukoliv odpovědnost za to, bude-li nárok uživatele promlčen. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že hrozí promlčení jeho nároku, je vhodné obrátit se na advokáta a podat urychleně žalobu.

Přijetím těchto podmínek a používáním stránek prohlašujete, že jste se s podmínkami seznámili, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.