Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen právnímu zástupci, který vámi vytvořenou žalobu převezme a nebo převezme žalobu, do které jste se připojil(a) a současně i společnosti Lougel INC zastoupenou Zdenkem Slavíkem - která projekt eŽaloby vytvořila a spravuje (dále jen Provozovatel). Souhlas uděluji pro účely evidence mé osoby v databázi připojených uživatelů k žalobám a také pokud jste žalobu vytvořil(a) v databázi žaloby. Souhlas uděluji na dobu 5 (pět) let ode dne registrace na webu eŽaloby.cz a nebo změnou osobních údajů nebo aktualizací těchto údajů mojí osobou v sekci nastavení uživatelského účtu po přihlášení se. Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Beru na vědomí, že zpracování osobních údajů bude provádět Provozovatel prostřednictvím svých webových stránek a že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu

  • - požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  • - požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  • Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

    Právo být zapomenut
    Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů a tedy jste se dobrovolně zaregistrovali do systému eŽaloby, můžete kdykoliv využít možnost Smazat účet, která o vás odstraní všechny informace, obrázky a údaje, které systém o vás za dobu od registrace shromáždil.Toto se provádí v sekci Účet po přihlášení, kliknutím na tlačítko v menu "SMAZAT ÚČET".
    Upozorňujeme vás, že data předány právnímu zástupci, který žalobu v minulosti převzal nemůžou být námi odstraněny a jedinou možností jak vaše osobní údaje z takové žaloby odstranit je kontaktovat konkrétního právního zástupce.